cách chuyển file và folder từ VPS này sang VPS khác

Chuyện là mình có để một số file dung lượng cao từ trên VPS A, sau đó mình muốn chuyển sang VPS B. Tuy nhiên, xét dưới góc độ nào đó thì việc coppy từ A sang B bạn có thể thực hiện thủ công bằng việc:

Tải những file và Folder từ bên VPS A xuống máy tính, sau đó lại UPload lên VPS B, tuy nhiên sẽ khá mất thời gian. Vầy cách đơn giản như sau:

Để chuyển file và folder từ một VPS (Virtual Private Server) sang một VPS khác, bạn có thể sử dụng một số phương pháp khác nhau. Dưới đây là một số cách phổ biến:

 1. Sử dụng SCP (Secure Copy Protocol):
  • SCP là một công cụ được sử dụng để sao chép an toàn file và thư mục qua SSH.
  • Cú pháp cơ bản: scp [options] [source] [destination]
  • Ví dụ: scp -r /path/to/source/folder user@destinationVPS:/path/to/destination/folder
  • Trong đó, -r đại diện cho việc sao chép đệ quy, bao gồm cả thư mục.
 2. Sử dụng Rsync:
  • Rsync là một công cụ rất mạnh mẽ cho việc đồng bộ hóa file và thư mục qua mạng.
  • Nó chỉ sao chép những phần của file đã thay đổi, giúp quá trình nhanh hơn.
  • Cú pháp cơ bản: rsync -avz /path/to/source/folder user@destinationVPS:/path/to/destination/folder
  • Trong đó, -avz là các tùy chọn cho việc giữ nguyên cấu trúc thư mục, sao chép an toàn và nén dữ liệu.
 3. Sử dụng SFTP (SSH File Transfer Protocol):
  • SFTP cho phép bạn truy cập, chuyển file an toàn thông qua môi trường SSH.
  • Bạn có thể kết nối tới VPS thông qua một client SFTP như FileZilla, và sau đó kéo và thả file giữa hai máy chủ.
 4. Sử dụng các dịch vụ đám mây:
  • Upload file từ VPS đầu tiên lên một dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive, Dropbox, hoặc AWS S3.
  • Sau đó, download chúng từ dịch vụ đám mây xuống VPS thứ hai.
 5. Tạo và Chuyển File Nén:
  • Nén thư mục vào một file (ví dụ sử dụng tar hoặc zip).
  • Chuyển file nén qua SCP hoặc Rsync.
  • Giải nén file trên VPS đích.

Ví dụ thực tế như sau:

Tôi muốn chuyển toàn bộ file và folder từ /home/download.cyberseo.vn/public_html/fullcode tại VPS 140.82.28.43 sang /home/download.cyberseo.vn/public_html/fullcode có địa chỉ IP 195.85.28.124 . User là root

Cách xử lý thực tế

Để chuyển toàn bộ file và folder từ đường dẫn /home/download.cyberseo.vn/public_html/fullcode trên VPS có địa chỉ IP 140.82.28.43 sang địa chỉ IP 195.85.28.124 với cùng đường dẫn, bạn có thể sử dụng SCP (Secure Copy Protocol). Đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập root trên cả hai máy chủ và SCP đã được cài đặt. Dưới đây là bước thực hiện:

 1. Mở Terminal hoặc SSH Client:
  • Truy cập vào VPS nguồn (140.82.28.43) thông qua SSH.
 2. Chạy Lệnh SCP:
  • Sử dụng lệnh sau để chuyển thư mục:
   code
   scp -r /home/download.cyberseo.vn/public_html/fullcode
   [email protected]:/home/download.cyberseo.vn/public_html/
  • Trong đó:
   • -r chỉ ra rằng bạn muốn sao chép đệ quy (bao gồm cả thư mục và file con).
   • Đường dẫn sau scp -r là đường dẫn của thư mục nguồn trên VPS đầu tiên.
   • [email protected] là tài khoản người dùng (ở đây là root) và địa chỉ IP của VPS đích.
   • Đường dẫn cuối cùng là nơi bạn muốn sao chép thư mục đến trên VPS đích.
 3. Xác Nhận và Nhập Mật Khẩu:
  • Khi bạn chạy lệnh, hệ thống có thể yêu cầu bạn xác nhận kết nối (nếu đây là lần đầu tiên bạn kết nối tới địa chỉ IP này qua SSH) và nhập mật khẩu của tài khoản root trên VPS đích.
 4. Đợi Quá Trình Hoàn Tất:
  • Quá trình chuyển có thể mất thời gian tùy thuộc vào kích thước của thư mục và tốc độ kết nối mạng.
 5. Kiểm Tra Thư Mục trên VPS Đích:
  • Sau khi quá trình chuyển hoàn tất, hãy đăng nhập vào VPS đích (195.85.28.124) và kiểm tra thư mục /home/download.cyberseo.vn/public_html/fullcode để đảm bảo rằng tất cả file và folder đã được chuyển đúng.

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn có đủ quyền hạn và quản lý chính xác các quyền truy cập. Sử dụng quyền root yêu cầu sự cẩn thận bởi vì bạn có toàn quyền trên hệ thống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *