[Link social] Google Site đăng ký như thế nào?

Bài viết hướng dẫn nhanh đăng ký tài khoản tại site Google. làm Entytil Seo website đơn giản nhất

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://sites.google.com/

Trước đó bạn cần đăng nhập gmail trước rồi nhé > chọn Trang Web Trống hoặc Dự Án

Bước 2: Sửa đổi nội dung website cho phù hợp

Bước 3: Công bố dự án

Bước 4: Xem trang web đã xuất bản

Bài viết liên quan

Hướng dẫn đăng ký Link Social Tumblr và khai thác tiềm năng

Tumblr là mạng xã hội cực kỳ phổ biến, bạn cũng có thể khai thác [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *